Adatvédelmi tájékoztató

Kimochi Kft.

 

A 2018. május 25-én életbe lépő GDPR adatvédelmi rendeletnek megfelelően adatvédelmi tájékoztatónkat olvasod.

Röviden miről lesz szó benne:

 • milyen adataidat kezeljük
 • milyen jogalapon
 • milyen célból kezeljük
 • mennyi ideig tároljuk
 • hol / hogyan tároljuk
 • kinek adjuk át (a postának!)
 • hol / hogyan tudsz információt kérni adataidról (hozzáférési jog)
 • hol / hogyan tudod kérni adataid módosítását / törlését / kezelésének korlátozását (helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozáshoz való jog, adathordozhatósági jog)

Az adatok tulajdonosa, a Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, kérelmezheti adatai hordozhatóságát, és tiltakozhat az ilyen személyes adatai kezelése ellen.

További információért GDPR jogaidról olvasd el a GDPR 13-19. cikkelyeit!

————————————————–

Az adatkezelő neve, elérhetősége: Kimochi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 4-6.,

Adószám: 22742287-1-41,

 

(a továbbiakban: szolgáltató/Szolgáltató, adatkezelő/Adatkezelő.)

 

Érintett weboldalak/honlapok:

www.kimochi.hu

www.shop.kimochi.hu

www.szaku.hu

 

Az érintettek köre: a fent felsorolt honlapokon regisztrált minden új felhasználó, aki a regisztrációkor elfogadta és hozzájárulását adta adatai kezeléséhez, illetve minden régi felhasználó, aki az utólagos kapcsolatfelvételkor adatai kezeléséhez a weboldali űrlapon hozzájárulását adta.

Honlapjainkon sütiket (cookie) használunk a kényelmesebb böngészés érdekében. Az érintettek köre a sütik esetében mindenki, aki a honlapra látogat.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái:

 • regisztrációs és kapcsolati adatok:

felhasználói név, számlázási és szállítási név (vezeték-és utónév), számlázási és szállítási cím, e-mail, telefonszám, vásárolt termék.

 • vásárolt termékek köre (termék azonosítója, termékek listája)

Honlapjaink sütijei (cookie) random módon generált, anonim egyedi azonosítót hoznak létre a honlapra látogatókról. Ez a Felhasználó azonosítására nem alkalmas. A honlap megjegyzi:

 • a Felhasználó melyik oldalt, melyik bejegyzést nézte meg, elindított-e videót, mire keresett rá az oldalon belül, külső linkre kattintást, hivatkozást és az országot.

Az adatgyűjtés jogalapja:

webáruházi rendelés esetén szerződés teljesítése,

honlapon történő regisztráció és hírlevél-feliratkozás esetén hozzájárulás.

sütik esetében: A sütik elfogadása (hozzájárulás). Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján.

Az adatgyűjtés célja:

webáruházi megrendelés teljesítéséhez, szállításához szükséges adatok

elektronikus hírlevél küldése

sütik (cookie-k) használata a honlapok és a szolgáltatások jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében, illetve statisztikák készítéséhez.

 

Az adatkezelés időtartama:

Regisztráció törlésekor azonnal.*

Hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevélről való leiratkozás módja: “leiratkozom” gombra kattintás a hírlevélben.

* Kivéve a számviteli bizonylatokat, amiket Szolgáltató, mint gazdálkodó szervezet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

 

Adattovábbítás: Szolgáltató kizárólag a megrendelt terméket kiszállító szervezetnek adja át a Felhasználó szállítási adatait.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Adatokat kezelnek az alábbi cégek:

Magyar Posta Zrt. – MPL futárszolgálat és postai kézbesítés

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: Budapest 1540

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatkezelési tájékoztató:

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

K&H Bank – banki műveletek

Központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest
Központi telefonszám: +36 1 328 9000

fax: +36 1 328 9696

Internetes elérhetőség: https://www.kh.hu/kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.kh.hu/adatvedelem

 

WooCommerce webáruház – A webáruházunk sablonja

Automattic Inc.

60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

United States of America

Internetes elérhetőség: https://automattic.com/contact/

Adatvédelmi tájékoztató:

https://automattic.com/automattic-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

 

GMail – A webáruházunk automatikusan emailt generál és küld a Felhasználónak a megrendelésről illetve a megrendelés állapotáról. Ezeket az emaileket a GMail-en keresztül küldjük a webshop@gmail.com címről.
Adatvédelmi tájékoztató:

https://cloud.google.com/security/gdpr/

 

Az adatok tulajdonosa, a Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, kérelmezheti adatai hordozhatóságát, és tiltakozhat az ilyen személyes adatai kezelése ellen.

A személyes adatok megtekintését, módosítását, hordozását vagy törlését az alábbi módokon tudja a Felhasználó kezdeményezni:

 • a honlapon a Fiókjába belépve (módosítható: felhasználói név, jelszó, vezeték- és utónév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, szállítási név, számlázási cím, szállítási cím / Fiók törlése)
 • a hírlevélről történő leiratkozással
 • postai úton az 1137 Budapest, Radnóti M. u. 4-6., I.em.12 címen,
 • e-mail útján az info@kimochi.hu e-mail címen.

Ha a Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

——————————————————–

Bővebb tájékoztató a sütik kezeléséről

——————————————————–

Facebook-oldal (Szaku – japán nyelv és kultúra)

A Szaku-nak (www.szaku.hu) Facebook-oldala van.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal/honlap
adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi
oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a
weboldalt/honlapot.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a
  http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
 • Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés
  időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a
  facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez
  a Facebook.com weboldalon.

—————————————————–

Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél/Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges
személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató
minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum,
időpont.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A Felhasználó bármikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.